top of page

Welkom bij ons opvoedingsproject: 'Opvoeden met Don Bosco als Gids en Tochtgenoot'.
Hier vinden ouders, opvoeders en jongeren een krachtige inspiratiebron voor het begeleiden van kinderen in hun groeiproces. Ons salesiaanse opvoedingsproject nodigt uit om, in dialoog met Don Bosco, bewust te kiezen voor de meest kwetsbaren.
 

Opvoeden
 

Bij ons staat opvoeding centraal als de weg om kinderen en jongeren te begeleiden in hun groeiproces. Opvoeden is een gemeenschapsinspanning waarbij we samenwerken en elkaar ondersteunen. Het kind of de jongere staat hierbij centraal, actief betrokken bij zijn eigen opvoeding. Ouders blijven de eerste opvoeders, terwijl een breed netwerk, waaronder grootouders, vrienden, buren, leraren en jeugdwerkers, de opvoedende gemeenschap vormt.


De kracht van de relatie

Don Bosco benadrukte de kwaliteit van de relatie als basis voor elke opvoeding. Opvoeden is maatwerk, waarbij vertrouwen en geleidelijk loslaten centraal staan. Het creëren van een gunstig klimaat, het begrijpen van de leefwereld van jongeren, en openstaan voor hedendaagse kansen vormen de essentie.


De Opvoeder
 

Als opvoeder is je eigen persoon het belangrijkste 'instrument'. Kiezen voor opvoeden is een roeping, een bewuste inzet voor het verschil maken in het leven van jongeren. Deskundigheid, maturiteit en voortdurende persoonlijke ontwikkeling zijn hierbij cruciaal. Als salesiaanse opvoeder werk je vanuit een doorleefde christelijke inspiratie en toon je basishoudingen zoals kwalitatieve aanwezigheid, dialoog, en levenswaarden.


Accenten van een salesiaanse Pedagogie
 

1. Pedagogie van Verbondenheid:
Wij geloven in een 'familiaal klimaat' en sterke verbondenheid met ouders en de bredere opvoedende gemeenschap. Investeren in verbondenheid betekent ook vertrouwen geven aan de peergroep en wereldwijde solidariteit tonen.

2. Pedagogie van Vertrouwen:
Vertrouwen geven is het kernprincipe, waarbij je zowel hartelijk als redelijk opvoedt. Successen vormen de basis voor groei in weerbaarheid en zelfvertrouwen.

3. Pedagogie van Geloof:
Geloof in verbondenheid met God vormt de basis. Pastorale activiteiten en verdichtingsmomenten dragen bij aan een spirituele dimensie in het opvoedingsproces.

4. Pedagogie van Groei:
Een veilige groeiruimte met structuur en grenzen stimuleert de totale ontwikkeling van jongeren. Preventief werken betekent kansen bieden voor zelfontplooiing en verantwoordelijkheid.

5. Pedagogie van Vreugde en Spel:
Spel en een speelse aanpak zijn essentieel in onze opvoeding. Een hartelijke sfeer, humor en vreugde dragen bij aan het pedagogische klimaat.

6. Pedagogie van Hoop:
Opvoeden is geduldig en hoopvol, waarbij je gelooft in de groeikracht van alle jongeren. Een gezond basisvertrouwen en het gevoel van 'gedragen' worden, staan centraal in hun ontwikkeling.

Wij nodigen u uit om samen met ons op weg te gaan in het opvoeden volgens het gedachtegoed van Don Bosco. Samen creëren we een omgeving waarin jongeren kunnen groeien, bloeien en hun eigen weg kunnen vinden.

bottom of page